Číslicová technika Jan Kesl a Elektronika I Jan Kesl ke stažení.

Kvůli Panu Karáskovi z 1.PT jsem se rozhodl, že sem přídám ke stažení učebnici Elektroniky a Číslicové techniky. :)


Učebnice Číslicové techniky
Učebnice Elektroniky